Charles Sturt University

Charles Sturt UniversityCharles Sturt University (CSU) ก่อตั้งเมื่อปี 1989 ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐ NewSouth Wales ระหว่างเมือง Melbourne และ Sydney เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ ของประเทศออสเตรเลียโดยมีหลักสูตรการเรียนการสอนมากกว่า 400 หลักสูตร และมีนักศึกษาอีก 38,000 กว่าคนที่มาจากหลากหลายประเทศทั่วโลก  จากการสำรวจของ Graduate Careers Council of Australia ได้จัดอันดับให้ Charles Sturt University ว่าเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาเรียนจบแล้วได้งานทำมากที่สุดในออสเตรเลียถึง 83%  อีกทั้งหลักสูตรการเรียนการสอนของ Charles Sturt University จะมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญในสาขาที่เรียนและสามารถประสบความสำเร็จในอาชีพนั้นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Charles Sturt University มีหลักสูตรระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยมีคณะที่เปิดสอนดังนี้

- Agricultural & Wine Sciences
- Allied Health & Pharmacy
- Animal & Veterinary Sciences
- Business
- Communication & Creative Industries
- Environmental Science & Outdoor Recreation
- Exercise & Sports Science
- Humanities, Social Work & Human Services
- Information & Library Studies
- Information Technology, Computing & Mathematics
- Medical Science & Dentistry
- Nursing
- Policing, Security & Emergency Management
- Psychology
- Science
- Teaching and Education
- Theology and Religious Studies

  

เอกสารสมัครเรียน
 ใบสมัคร
 สำเนาพาสปอร์ต
 Transcript
 ผลสอบ IELTS หรือ TOEFL
 Personal Statement (สำหรับปริญญาเอก)
 Research Proposal (สำหรับปริญญาเอก)
 Acceptance letter from Supervisor (สำหรับปริญญาเอก)

วิทยาเขตต่างๆของ Charles Sturt University

- Albury-Wodonga : PO Box 789  Albury NSW 2640
- Bathurst : Panorama Avenue  BATHURST NSW 2795
- Dubbo : Locked Bag 49  DUBBO NSW 2830
- Orange : PO Box 883  ORANGE NSW 2800
- Port Macquarie : Suite 1, 21-27 Grant Street Port Macquarie NSW 2444
Wagga Wagga  : Locked Bag 588  Wagga Wagga  NSW 2678

เวบไซต์ของมหาวิทยาลัย Charles Sturt University: http://www.csu.edu.au/

 ติดต่อซิดนีย์สแควร์
Tel: 061 818 2288 | Line: Sydneysquare | Email: Sydneysquare@hotmail.com
ชื่อ:
อีเมล:
เบอร์โทร:
หลักสูตร:
เมืองที่สนใจ:
ข้อความ: