University of New England

University of New England (UNE) แรกเริ่มก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1938 ในนาม New England University College ซึ่งเป็นวิทยาลัยในเครือของ University of Sydney และได้แยกออกมาเป็นมหาวิทยาลัยอิสระในปี ค.ศ. 1954  ปัจจุบัน University of New England มีวิทยาเขตและศูนย์ต่างๆตั้งอยู่หลายแห่งในเขตอาร์มิเดล(Armidale) ของรัฐนิวเซาท์เวลส์

University of New EnglandUniversity of New England มีชื่อติดอันดับว่าเป็นมหาวิทยาลัยดีเด่นของโลกในปี 2007 จัดอันดับโดยมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจ้าตอง (SJTU) อีกทั้งยังได้รับการยกย่องว่าเป็น 1 ใน 500 มหาวิทยาลัยดีเด่นที่สุดของโลก และติด 100 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยนั้นจะพิจารณาจากเรื่องคุณภาพการศึกษาและคุณภาพของสิ่งอำนวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัยที่มีบริการให้แก่นักศึกษา รวมไปถึงผลงานทางด้านงานวิจัยและงานทางด้านวิชาการ  การที่ University of New England ได้รับการยกย่องให้ติดอันดับในครั้งนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่า University of New England เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพการสอนและการเรียนรู้อันยอดเยี่ยมแห่งหนึ่งของโลก

จากคู่มือมหาวิทยาลัยดีเด่นของปี 2009 (Good Universities Guide) มหาวิทยาลัย University of New England ได้รับรางวัลระดับ 5 ดาวจากทั้ง 3 ประเภทได้แก่ "คุณภาพการสอน" "ความพอใจของบัณฑิต" และ "คะแนนรวมจากบัณฑิต"  นอกจากนี้แล้ว University of New England ยังได้รับเลือกจากคู่มือ Good Universities Guide ว่ามหาวิทยาลัยUniversity of New England เป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งมาตลอดทั้ง 9 ปี นับตั้งแต่ปี 2000 ถึง 2009 ซึ่งไม่เคยมีมหาวิทยาลัยอื่นๆได้รับสถิติเช่นนี้มาก่อนเลย 

University of New England

University of New England มีหลักสูตรระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท และปริญญาเอก โดย หลักสูตรทั้งหมดจะเปิดสอนผ่าน 4 ภาคคณะ ได้แก่ ศิลปะ, เศรษฐศาสตร์, ธุรกิจและกฎหมาย, ศึกษาศาสตร์, สุขภาพและการศึกษาระดับผู้เชี่ยวชาญ, วิทยาศาสตร์ โดยภาคคณะเหล่านี้จะรวมภาควิชาทั้งหมด 18 ภาควิชาไว้ด้วยกัน ส่วนหลักสูตรการวิจัยจะมีเปิดสอนในสาขา วิทยาศาสตร์เพื่อชนบท, เศรษฐศาสตร์เชิงเกษตรกรรม, ภูมิศาสตร์, การบริหารทางการศึกษา, ภาษาศาสตร์, โบราณคดี เป็นต้น

เอกสารสมัครเรียน
 ใบสมัคร
 สำเนาพาสปอร์ต
 Transcript
 ผลสอบ IELTS หรือ TOEFL
 Personal Statement (สำหรับปริญญาเอก)
 Research Proposal (สำหรับปริญญาเอก)
 Acceptance letter from Supervisor (สำหรับปริญญาเอก)
ที่ตั้งของ University of New England
ตั้งอยู่ที่ 74 hectares of heritage parklands ของเมือง Armidale ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของรัฐ New South Wales ใกล้กับแหล่งที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในเมือง Armidale

Website ของ University of New England: http://www.une.edu.auติดต่อซิดนีย์สแควร์
Tel: 061 818 2288 | Line: Sydneysquare | Email: Sydneysquare@hotmail.com
ชื่อ:
อีเมล:
เบอร์โทร:
หลักสูตร:
เมืองที่สนใจ:
ข้อความ: