University of Canberra

University of CanberraThe University of Canberra (UC) ก่อตั้งขึ้นในปี 1967 ในนามของ Canberra College of Advanced Education และเปลี่ยนมาเป็นมหาวิทยาลัย University of Canberra เต็มตัวในปี 1990 ตั้งอยู่ที่เมือง Canberra ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศออสเตรเลียซึ่งใกล้ชิดกับธรรมชาติที่สวยงามพร้อมด้วยความสะดวกสบายต่างๆ ทางมหาวิทยาลัยUniversity of Canberraได้มุ่งเน้นในการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสำหรับด้านอาชีพและความสำเร็จอีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้นักศึกษามีความเชื่อมั่นในตนเองว่ามีความรู้ความสามารถและก้าวสู่ความสำเร็จได้บัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัยจึงมีอัตราการได้งานสูงและมีประสิทธิภาพเนื่องจากมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญด้านวิชาการที่มีมาตรฐานค่อนข้างสูง

 

University of Canberraคณะต่างๆที่เปิดสอนใน University of Canberra ได้แก่

 Arts & Design
 Education
 Science
 Technology & Mathematics
 Business
 Government & Law
 Health

 

วิทยาเขตหลักของ University of Canberra ตั้งอยู่ที่ University Drive, Bruce, Canberra ACT 2617

วิทยาเขตอื่นๆ ของ University of Canberra ได้แก่

 Brisbane ตั้งอยู่ที่ TAFE Queensland 66 Ernest Street, South Brisbane, QUEENSLAND 4101

 Melbourne ตั้งอยู่ที่ Holmesglen Institute (TAFE) Corner Batesford & Warrigal Roads, Chadstone, VICTORIA, 3148

 Sydney ตั้งอยู่ที่ Northern Sydney Institute (TAFE North Sydney) 213 Pacific Highway, St Leonards, NSW 2065 และที่

South Western Sydney Institute (TAFE South Western) 500 Chapel Road, Ground Floor, Building A, BANKSTOWN, NSW 2200

Website ของมหาวิทยาลัย University of Canberra : http://www.canberra.edu.auติดต่อซิดนีย์สแควร์
Tel: 061 818 2288 | Line: Sydneysquare | Email: Sydneysquare@hotmail.com
ชื่อ:
อีเมล:
เบอร์โทร:
หลักสูตร:
เมืองที่สนใจ:
ข้อความ: