บริการยื่นวีซ่าออสเตรเลีย

วีซ่าออสเตรเลียบริการรับยื่นวีซ่าออสเตรเลีย ช่วยกรอกแบบฟอร์มวีซ่า จัดเตรียมเอกสาร
ให้คำแนะนำแบบครบวงจร และตรวจเช็คเอกสารอย่างละเอียดในทุกขั้นตอน 

ดำเนินงานโดยทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์มายาวนาน
เชี่ยวชาญทางด้านวีซ่าออสเตรเลียโดยเฉพาะ

 

หากคุณไม่อยากโดนปฎิเสธวีซ่าและเสียประวัติกับทางสถานทูต อย่าเสี่ยงยื่นวีซ่าโดยไม่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ให้เราเป็นคนอำนวยความสะดวกให้คุณ เพราะเรามีทีมงานที่มีความชำนาญด้านการขอวีซ่าโดยเฉพาะ เราใช้เวลาเตรียมเอกสารและตรวจเช็คอย่างละเอียดให้คุณในทุกขั้นตอน เรามีทีมงานแปลเอกสารที่มีประสิทธิภาพ และเราอัพเดทข้อมูลเงื่อนไขวีซ่ากับทางสถานทูตอยู่ตลอดเวลา

วีซ่าออสเตรเลียคุณกำลังประสบปัญหานี้อยู่หรือไม่   

กลัวถูกปฏิเสธวีซ่า 
 อยากขอวีซ่าแต่ไม่รู้ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง 
 ไม่รู้ต้องไปยื่นเอกสารวีซ่าได้ที่ไหน  
 ยุ่งยากกับการเตรียมเอกสาร 
 ไม่มีแบบฟอร์มวีซ่า
 ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนก่อน

 

Sydney Square มีทีมงานที่เชียวชาญเป็นพิเศษเพื่อให้คำปรึกษาและรับทำวีซ่าของประเทศออสเตรเลียโดยเฉพาะ ทีมงานของเราให้

บริการในด้านการจัดเตรียมเอกสารวีซ่าอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนและบริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขต่างๆของวีซ่าแต่ละประเภทตามที่สถานทูตออสเตรเลียกำหนด เพื่อให้ผู้ยื่นขอวีซ่าทำความเข้าใจกฏระเบียบของวีซ่าในแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง ทีมงาน Sydney Square มีการอัพเดทข้อมูลและเงื่อนไขต่างๆกับทางเจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าของสถานทูตออสเตรเลียอยู่ตลอดเวลา เราจึงมีการจัดเตรียมเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน

สิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้สถานทูตฯอนุมัติวีซ่าก็คือ การที่ผู้ยื่นขอวีซ่าแสดงหลักฐานในการเดินทางให้ชัดเจน, ครบถ้วนและตรงกับวัตถุประสงค์ของการเดินทาง และปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับที่ทางสถานทูตฯกำหนดมาอย่างเคร่งครัด ทางทีมงาน Sydney Square มีความพร้อมเป็นอย่างมากที่จะให้บริการจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญการยื่นวีซ่าออสเตรเลียมาโดยตลอด

สถานทูตออสเตรเลียได้แต่งตั้งให้บริษัท VFS (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเป็นศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศออสเตรเลีย โดยทาง Sydney Square จะเป็นผู้จัดเตรียมเอกสารในทุกขั้นตอนอย่างละเอียด และบริการนำเอกสารทั้งหมดไปยื่นให้ที่ศูนย์รับยื่นคำร้อง (VFS) ซึ่งการยื่นเอกสารประกอบการขอวีซ่าทั้งหมดจะถูกจัดส่งไปให้ทางสถานทูตออสเตรเลียเป็นผู้มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า โดยสถานทูตออสเตรเลียจะประเมินจากคุณสมบัติของผู้ยื่นขอวีซ่าและเอกสารประกอบที่ยื่นเข้าไปทั้งหมด

วีซ่าออสเตรเลีย        วีซ่าออสเตรเลีย        วีซ่าออสเตรเลีย

วีซ่าออสเตรเลีย                วีซ่าออสเตรเลีย

 บริการรับยื่นวีซ่าออสเตรเลีย Tel.  088 889 6111 062 995 5500 061 818 2288 / 085 115 9115 / 02-066-6299

LINE Official Account. @SydneySquare    Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    

Placing an Order May Be Simple and Fasthttp://rxoncanadian.com