ReadyPlanet.com
Claim Tax หรือ Tax Return ช่วงเวลาแห่งการคืนภาษี

 TAX RETURN หรือ TAX REFUND ช่วงเวลาแห่งการ CLAIM TAX  

คุณรู้หรือไม่ว่า Tax Return หรือการ Claim Tax คืออะไร ?
เปรียบง่ายๆก็เหมือนกับการยื่นภาษีส่วนบุคคลกับกรมสรรพากรบ้านเรา ซึ่งในประเทศออสเตรเลียช่วงเดือนกรกฏาคมของแต่ละปีซึ่งเป็นช่วง End of Financial Year ผู้ที่มีรายได้ทุกคนต้องยื่นแบบฟอร์มภาษีรายได้ส่วนบุคคลให้กับทาง Australian Taxation Office (ATO) ซึ่งทาง ATO ก็จะคำนวนรายได้และรายจ่ายเพื่อไปคำนวนหักลดหย่อนภาษี ซึ่งถ้าเราจ่ายภาษีไปมากกว่าที่เราควรจะจ่าย เราจะได้รับเงินภาษีคืนจากทาง ATO หรือในอีกกรณีหนึ่งก็คือ ถ้าเราอยู่ในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย เราก็จะได้รับเงินภาษีคืนจาก ATO เช่นเดียวกันกัน
สำหรับนักเรียนต่างชาติที่มาเรียนในประเทศออสเตรเลียจะสามารถทำงานได้ไม่เกิน 40 ชั่วโมง ต่อ 2 สัปดาห์ ซึ่งก็จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยโดยอัตโนมัติ ดังนั้นนักเรียนส่วนมากจะได้รับเงินภาษีคืนจาก ATO ซึ่งจะได้คืนมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่นระดับรายได้ ระยะเวลาการทำงาน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ฯลฯ
 

เราต้องยื่นเอกสารแบบฟอร์มภาษีรายได้ส่วนบุคคลเมื่อไหร่ ?
ช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงตุลาคมของทุกปี

ระยะเวลานานเท่าไหร่ที่จะได้รับเงินภาษีคืน?
ในกรณีที่ยื่นแบบออนไลน์จะใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ หรือ ถ้ายื่นทางไปรษณีย์จะใช้เวลาประมาณ 3-4 สัปดาห์
เราต้องยื่นเอกสารแบบฟอร์มภาษีรายได้ส่วนบุคคลหรือไม่
จำเป็นต้องยื่น เพราะกฎหมายภาษีออสเตรเลียกำหนดให้บุคคลที่ได้รับรายได้ทุกคนในประเทศออสเตรเลีย จะต้องยื่นเอกสารแบบฟอร์มภาษีรายได้ส่วนบุคคล ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่การทำงาน Part Time ชั่วครั้งชั่วคราวก็ตาม
เอกสารหรือข้อมูลที่ต้องใช้ประกอบการยื่นขอ Claim Tax
- Tax File Number (TFN) ซึ่งก็คือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรบ้านเรา
-
Payment Summary หรือ Group Certificate เป็นเอกสารที่แสดงยอดรายได้รวมถึงยอดภาษีที่เราได้จ่ายไปทั้งหมดจากการทำงาน ซึ่งนายจ้างเป็นผู้ออกให้เรา
-
ข้อมูลส่วนตัว อาทิ เลขที่บัญชีธนาคาร, วันเดือนปีเกิด, ชื่อสามี ภรรยา และวัน เดือน ปีเกิด (ถ้ามี) และ ที่อยู่ปัจจุบัน

What is Superannuation?

Superannuation ก็เหมือนกับกองทุนเงินบำนาญที่นายจ้างต้องจ่ายให้เรา ถ้ารายได้ของเราเกิน 450 เหรียญต่อเดือน ตามกฎหมายแล้วนายจ้างต้องจ่ายเงิน super ให้เราเป็นอัตรา 9% ของรายได้  นักเรียนต่างชาติโดยมากไม่รู้ว่าเราสามารถขอเงิน super ของเราคืนได้เวลาที่เราจะเดินทางกลับประเทศ บางคนมีเงินใน super หลายพันเหรียญ แต่ไม่ทราบว่าตัวเองสามารถถอนเงินตรงนั้้นออกมาได้ จึงทิ้งเงินจำนวนนั้นคืนให้แก่รัฐบาลออสเตรเลียโดยไม่รู้ตัว

 

 
บริการปรึกษาเกี่ยวกับการขอเงินภาษี (Tax Refun, Tax Return) และ เรื่องดำเนินการขอเงินSuperannuationคืน
ติดต่อพี่นุ้ยได้ที่  H&P Learning ที่ตั้งสำนักงานเลขที่ Suite 704, ชั้น 7, 32 York St. Sydney
สายตรง 0411-855-483 (Line, WhatsApp, Tango) หรือสอบถามได้จากพี่ๆ ทีมงาน Sydney Square
 
 

  Sydney Square ดำเนินการสมัครเรียนและยื่นวีซ่า โดยไม่คิดค่าบริการชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสป้องกันสแปม CAPTCHA Image *


รู้ไว้ใช่ว่า

แหล่งคนไทย ในซิดนีย์ article
ประวัตินครซิดนีย์ article
การสอบ IELTS ศูนย์รับสมัครสอบ IELTS article
เอเยนต์ไทย ในซิดนีย์
การโดยสารรถไฟในซิดนีย์Copyright © 2010 All Rights Reserved.

:: SYDNEY SQUARE :: อาคารยูเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนรามคำแหง  สวนหลวง  กรุงเทพ

 02 719 8699 086 336 5355086 129 9333 089 114 9333 083 830 0005

>